May khac CNC: Trang chủ Tin tức Thông số chi tiết các loại dao dùng cho máy khắc CNC

May khac CNC - Máy khắc CNC - Máy cắt CNC - Máy điêu khắc 3D

Thông số chi tiết các loại dao dùng cho máy khắc CNC

*** Loại: Dao 3D
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, Tấm MDF,Tấm gỗ….  
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ đồng tâm trong phạm vi 0.1MM, Độ bào mòn tốt, độ bóng cao. Là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng cần độ nét cao. 

Loại

Kích thước

Đơn vị tính

Mã số SP

Đơn giá vnđ/chiếc

Dao 3D

6*20*60mm

Chiếc

1404507


Dao 3D

6*20*90mm

Chiếc

1404508


Dao 3D

 6*20*120mm

Chiếc

1404509


Dao 3D

6*32*60mm

Chiếc

1404511


Dao 3D

6*32*90mm

Chiếc

1404512


Dao 3D

6*32*120mm

Chiếc

1404513


Dao 3D

6*32*150mm

Chiếc

1404514


Dao 3D

6*32*130mm

Chiếc

1404516


 

*** Dao khắc dạng nhọn:
 • Ứng dụng: Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, ABS, tấm hai màu, tấm nhôm,tấm nhựa….  
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ nhọn tốt, Độ chính xác cao, có thể dùng để khắc trên tấm đồng, nhôm, sắt. Là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng cần độ nét cao.  
 


 

 Loại

 Kích thước

Đơn vị tính

 Mã số

Đơn giá

 Dao khắc

 3.175*10*0.1mm

 Chiếc

 1404412


Dao khắc

 3.175*20*0.1mm

Chiếc

 1404415


Dao khắc

3.175*20*0.2mm

Chiếc

 1404416


Dao khắc

3.175*20*0.3mm

Chiếc

1404417


Dao khắc

3.175*20*0.4mm

Chiếc

 1404418


Dao khắc

 3.175*30*0.1mm

Chiếc

 1404419


Dao khắc

 3.175*30*0.2mm

Chiếc

 1404420


Dao khắc

3.175*30*0.3mm

Chiếc

 1404421


Dao khắc

3.175*30*0.5mm

Chiếc

 1404422


Dao khắc

3.175*30*0.8mm

Chiếc

 1404423


Dao khắc

3.175*30*1mm

Chiếc

 1404424


Dao khắc

3.175*45*0.2mm

Chiếc

 1404427


Dao khắc

 6*30*0.2mm

Chiếc

 1404434


Dao khắc

  6*60*0.2mm

Chiếc

 1404435 
*** Dao khắc dạng soắn(lưỡi đơn) :
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..   
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ nhọn tốt, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
 
 

 Loại

 Kích thước

 Đơn vị tính

 Mã số

Đơn giá 

  Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 3.175mm×3.175×12 

   Chiếc

 1404573 


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×17 

Chiếc

1404574 


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×22 

Chiếc

1404575 


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

3.175mm×3.175×32 

Chiếc

1404581


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×17 

Chiếc

 1404583


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×22 

Chiếc

 1404584

 

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 4mm×4×32 

Chiếc

 1404586


Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 6mm×6×17 

Chiếc

 1404576 

 

Dao khắc dạng soắn lưỡi đơn

 6mm×6×17 

Chiếc

 1404591


ao khắc dạng soắn lưỡi đơn

6mm×6×42 

Chiếc

1404592

 

 
*** Dao khắc(dạng soắn lưỡi đôi):
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..   
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ bền cao, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
 
 
Loại
  Kích thước
Đơn vị tính
Mã số
Đơn giá
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×8
Chiếc
1404473
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×12
Chiếc 1404474
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×15 Chiếc 1404475
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×17 Chiếc 1404430
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×22 Chiếc 1404477
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×25 Chiếc 1404478
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×32 Chiếc 1404479
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×42 Chiếc 1404480
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
3.175mm×3.175×52 Chiếc 1404547
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×12 
Chiếc 1404481
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×17  Chiếc 1404482
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×22  Chiếc 1404483
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×32  Chiếc 1404485
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×42  Chiếc
1404486
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi
4mm×4×52  Chiếc 1404566
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×22  Chiếc 1404487
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×32  Chiếc 1404489
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×42  Chiếc 1404490
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×1.5×12
Chiếc 1404452
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2.5×15
Chiếc 1404454
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×12
Chiếc 1404450
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×17
Chiếc
1404555
 
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×8
Chiếc 1404449
 
 
*** Dao khắc dạng soắn(nhập khẩu) :
 • Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..   
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, không bị dính dao khi cắt, không có khói, không có mùi, tiếng ồn nhỏ, Đầu dao được gia công bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay nên tăng năng xuất SP và chất lượng SP ra vượt trội. 
 
 

Loại
Kích thước
Đơn vị 
Mã số
Đơn gía
Dao khắc dạng soắn(NK)
3.175mm×3.175×12
Chiếc 
4001050
 
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×15 Chiếc 4001051
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×17 Chiếc 4001052
Dao khắc dạng soắn(NK) 3.175mm×3.175×22 Chiếc 4001053
Dao khắc dạng soắn(NK) 4mm×4×17 
Chiếc 4001054
Dao khắc dạng soắn(NK) 4mm×4×12 Chiếc 4001050

*** Dao khắc chữ :
Phạm vi ứng dụng:Dùng để cắt trên các chất liệu như màng phản quang, Giấy, decal…   
 
 
 
Loại
Kích Thước
Đơn Vị
Mã Số Đơn Giá
Dao cắt chữ (Roland)
RO-45
Chiếc
4001041
 
 
*** Bộ chuyển kẹp dao:
Dùng để chuyển kết nối giữa đầu trục khắc máy CNC và các loại dao khác nhau về đường kính. Bộ kẹp dao có độ bền cao, sử dụng tiện lợi.
 
 
 
Loại
Kích Thước
Đơn Vị
Mã  Số Đơn Giá
Bộ chuyển kẹp dao
6-3.175
Chiếc
1404519
 
Bộ chuyển kẹp dao 6-4
Chiếc 1404520
 
 
*** Dao cắt (Dạng Trụ):
 • Ứng dụng: Dùng để cắt trên vật liệu Mica, PVC, tấm hai màu, tấm ABS, …..   
 • Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim đặc biệt(loại thép đen), độ bền cao,máy cắt tốc độ cao mà không sợ gãy dao.
 
 
Loại
Kích Thước
Đơn Vị
Mã Số
Đơn Giá
Dao cắt (Dạng Trụ)
3.175mm×1.5×5
Chiếc
1404497
 
Dao cắt (Dạng Trụ) 
3.175mm×1×3 
Chiếc 1404495
 
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×2.5×8
Chiếc 1404499
 
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×2×6 
Chiếc 1404498
 
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×3×10 
Chiếc 1404500
 
Dao cắt (Dạng Trụ) 3.175mm×1.2×4
Chiếc 1404496
 
 
 
 

Thông tin liên hệ

May khac cnc
Hà Nội
04. 3747 2768 / 9
0932. 386888
0983. 585558(Ms Nga)
TP HCM
08.3965 0017
08.3965 0018
0975. 843333(Mr Quang)

Nhà cung cấp máy khắc CNC

Web ngành in, nội thất

Máy in kỹ thuật số khổ lớn, máy in hiflex - Nhà phân phối máy in khổ lớn hàng đầu Việt Nam.
Giấy dán tường đẹp Đài Loan, Mỹ, Châu Âu - từ Thế Giới Giấy dán tường.
Máy khắc laser- Cung cấp máy khắc laser chất lượng cao.
Giấy dán tường - Cung cấp giấy dán tường đẹp, giá tốt.


 

Thăm dò ý kiến

Ứng dụng của máy khắc CNC?